“Azərbaycan-Çin: iqtisadiyyatın sosial məsələləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib