ANA SƏHİFƏ >> Dövri nəşrlər

1. AMEA-nın Məruzələri. Azərbaycan və rus dillərində. İldə 6 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

2. AMEA-nın Xəbərləri (fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası). Azərbaycan və rus dillərində. İldə 4 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

3. “Həyat Elmləri və Biotibb” jurnalı. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.

4. AMEA-nın Xəbərləri (tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası). Azərbaycan və rus dillərində. İldə 4 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

5. AMEA-nın Xəbərləri (iqtisadiyyat seriyası). Azərbaycan və rus dillərində. İldə 4 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

6. AMEA-nın Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası). Azərbaycan və rus dillərində. İldə 4 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

7. AMEA-nın Xəbərləri (geologiya seriyası). Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. İldə 4 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

8. Azərbaycan Fizika jurnalı

9. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsərləri. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. İldə 2 nömrə, həcmi 250 səh. Tirajı 300.

10. Azərbaycan Astronomiya jurnalı. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. İldə 4 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.
 

11. Azərbaycan Kimya jurnalı. Azərbaycan və rus dillərində. İldə 4 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

12. Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri jurnalı. Neft-Kimya Prosesləri institutu. Rus və ingilis dillərində. İldə 6 nömrə.
 

13. AMEA Türkologiya jurnalı. Azərbaycan və rus dillərində. İldə 1 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 250.

14. Şərq fəlsəfəsi problemləri jurnalı. Azərbaycan, ərəb, fars, türk, ingilis, alman və fransız dillərində. İldə 2 nömrə, həcmi 9 ç.v. Tirajı 250.

15. Genderşünaslıq jurnalı. Azərbaycan və ingilis dillərində. İldə 1 nömrə, həcmi 11 ç.v. Tirajı 500.
 

16. Elturan jurnalı. Milli Münasibətlər İnstitutu. Azərbaycan dilində. İldə 2 nömrə, həcmi 8 ç.v. Tirajı 1000.
 

17. Zoologiya İnstitutunun əsərləri. Azərbaycan və rus dillərində. Dövri deyil. Tirajı 200.

18. Genetika və Seleksiya İnstitutunun əsərləri. Azərbaycan və rus dillərində. Dövri deyil. Tirajı 200.

19. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun əsərləri. Azərbaycan və rus dillərində. İldə 1 nömrə. Tirajı 150.

20. Mikrobiologiya İnstitutunun əsərləri. Azərbaycan və rus dillərində. İldə 1 nömrə. Tirajı 100.

21. Fiziologiya İnstitutunun əsərləri. Azərbaycan və rus dillərində. İldə 1 nömrə. Tirajı 500.

22. Azərbaycan və azərbaycanlılar jurnalı. İngilis və rus dillərində. Ayda 1 nömrə, həcmi 4 ç.v. Tirajı 280.

23. "Tətbiqi və Hesablama Riyaziyyatı". İldə 2 nömrə, həcmi 4 ç.v. Tirajı 3000.

24. "Applied and Computational Mathematics". İngilis dilində. İldə 2 nömrə.

25. Terminologiya məsələləri jurnalı. AMEA Terminologiya Komissiyası.

26. "İnformasiya Texnologiyaları Problemləri" elmi-praktiki jurnal, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

27. "İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri" elmi-praktiki jurnal, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

28. AMEA-nın Xəbərləri. (Yer elmləri seriyası) 

29. "Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələri" jurnalı, ingilis dilində,Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi