Azərbaycanda ilk dəfə keçirilmiş “Tarla günləri”ndə AMEA-nın institutları da iştirak ediblər