Fondların mühafizəsi bölməsi

Tel. 5397367 (1112)  
Faks  
Elektron poçtu xuramanismayılova58@mail.ru,  Xuraman.I.@csl.az  
Struktur bölmənin rəhbəri İsmayılova Xuraman İsbi qızı 
İşçilərin ümumi sayı 23 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

MEK-in balansında olan fiziki resursların saxlanclarda yerləşməsini, qorunmasını, istifadəçilərə göndərilməsini, geri qəbul edilərək rəfdə öz yerinə yerləşdirilməsinin, zəruri resursların bərpasının təmin edilməsi

Əsas elmi nəticələri