Proqram təminatı şöbəsi

Tel. (+994 12) 5397367 (daxili  1211)
Faks  
Elektron poçtu

i.bagiyev@gmail.com

Struktur bölmənin rəhbəri

İqrar  Salam oğlu Bağıyev 

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Avtomatlaşma prosesinə xidmət edən idarəetmə sistemləri üçün proqram təminatlarının hazırlanması və kənar mənbələrdən cəlb edilmiş proqram təminatlarına müvafiq texniki xidmətlərin göstərilməsi, həmçinin verilənlər bazasının idarə edilməsi 
Əsas elmi nəticələri