İnformasiya Texnologiyaları üzrə texniki dəstək bölməsi

Tel. (+994 12) 5397367 (3030) 
Faks  
Elektron poçtu

subhi.taghiyev@gmail.com, Subhi.t@csl.az 

Struktur bölmənin rəhbəri Tağıyev Sübhi Adalət oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Kitabxana və xidmət, həmçinin daxili idarəetmə proseslərinin avtomatlaşması sahəsində zəruri olan müasir texnologiyaların, proqram təminatlarının hazırlanması və ya mövcud texnologiyaların və proqram təminatlarının tətbiqi və fəaliyyətinə nəzarət 
Əsas elmi nəticələri