Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun elmlər doкtorları

Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu